Zaproszenie na Ostatki

Zapraszamy na Wieczór Ostatkowy w dniu 9 lutego o godzinie 19,0 do restauracji                 ” Zielone Wzgórze” , koszt 50,0 złotych / konsumpcja / pozostałe wydatki pokrywamy        z funduszy Koła. Zgłoszenia wraz z wpłatą prosimy dokonać do końca miesiąca stycznia . Serdecznie zapraszamy ! Liczymy na Wasz udział i jak zwykle świetną zabawę.

Zarząd Koła.