Nasza działalność

Koło Nr 6 powstało w grudniu 2002 roku jako grupa przyjaciół chcących połączyć czynny wypoczynek, zamiłowanie do historii i tradycji Śląska Cieszyńskiego oraz chęć upowszechnienia noszenia stroju regionalnego.

Głównym kierunkiem działalności Koła jest kultura i folklor Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem stroju regionalnego.

Całość poczynań Koła można podzielić na trzy obszary:

– kultura i folklor

– łączność z Zaolziem

– wypoczynek, rekreacja

W każdym z tych obszarów stworzyliśmy własne, często pionierskie imprezy, inicjatywy, działania.

♦    Kultura i folklor

Pierwszym przedsięwzięciem, wokół którego zgromadzili się późniejsi założyciele Koła Nr 6 były „Wieczory Ondraszkowe”. Spotkania odbywały się w klimatycznym lokalu Państwa Bizoniów na ulicy Browarnej,
gdzie przy dużym kaflowym, kuchennym piecu wspólnie przygotowywaliśmy poczęstunek. Najsympatyczniejszym momentem było wspólne smażenie placków ziemniaczanych „na blasze”.
Już wtedy postanowiliśmy, że w trakcie „Wieczoru Ondraszkowego” będzie obowiązywał strój regionalny lub jego element, a promocja (między innymi przez jego noszenie) stroju regionalnego będzie naszym celem.Na spotkania staraliśmy się zapraszać muzyków lub ciekawych ludzi i to też stało się tradycją. W pierwszych latach działalności gośćmi Koła byli między innymi: Ludwik Mendroch – współzałożyciel ZPiT „Ziemi Cieszyńskiej”, instrumentalista kapeli ZPiT „Ziemi Cieszyńskiej”, wirtuoz gry na pile, Tadeusz Filipczyk – Ślązak 2003 roku, gawędziarz, folklorysta, działacz społeczny, kapela PALENICA, kapela JETELINKA pod wodzą Moniki Wałach, kapela TORKA pod „smykiem” Kazika „Nędzy” Urbasia. Z biegiem lat Koło rosło w członków i sympatyków, i koniecznym było przeniesienie tradycyjnych „Wieczorów Ondraszkowych” poza lokal na Browarnej.

Jednocześnie Koło dla uhonorowania wkładu w krzewienie kultury regionu, propagowanie tradycji, działalność na rzecz społeczności lokalnej i łączności Zaolzia z macierzą ustanowiło nagrody Ondraszka, które wręcza się w trakcie „Wieczorów Ondraszkowych”.

Obecnie zarówno sama impreza jak i nagrody zdobyły duże uznanie w regionie oraz stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń społeczno-kulturalnych.

Drugą inicjatywą Koła było zorganizowanie w 2005 roku pierwszego

„Balu Cieszyńskiego”dsc_2037

Nie był on wprost wskrzeszeniem historycznych zabaw, jakie organizowano dawnymi czasy w Cieszynie, ale swoim unikalnym charakterem (stroje regionalne) i miejscem (w Domu Narodowym) miał przywołać dobre tradycje milej atmosfery wesołej zabawy przy dobrej muzyce. Koło tworząc wizję imprezy czerpało z tradycji „Balu Gorolskiego” w Mostach koło Jabłonkowa, który od kilkudziesięciu lat gromadzi licznych gości i wykonawców. Ideą balu było i jest nadal to, aby jak największa liczba gości była ubrana strój regionalny i bawiła się wyłącznie przy muzyce ludowej. Nieołącznym elementem balu jest poprzedzający go „Przegląd kapel karpackich”, które potem w balu uczestniczą. Przegląd niezmiennie od lat jest otwarty dla mieszkańców regionu i miasta i organizowany w takich miejscach jak sala kina PIAST,

czy Kościół św. Krzyża,

aby muzyka mogła cieszyć jak największą liczbę słuchaczy, których nigdy nie brakuje.„Bal Cieszyński” i „Przegląd kapel karpackich” stały się bardzo cenionym i oczekiwanym elementem karnawału, zaś unikalny charakter przyciągnął zainteresowanie nie tylko lokalnych mediów, ale również główne media (TV) z Polski i Republiki Czeskiej, zwłaszcza, że skład kapel i zespołów zawsze jest międzynarodowy (Polska, Słowacja, Republika Czeska).

W 2006 roku powstał pomysł, aby szerzej rozpropagować noszenie stroju regionalnego i przybliżyć społeczeństwu tradycję regionu. Tak narodził się „I Dzień tradycji i stroju regionalnego”. W trakcie imprezy przedstawiana jest charakterystyka strojów naszego i sąsiednich regionów przez zaproszonych znawców, twórców ludowych i etnografów. Na estradzie zaś królują dziecięce, młodzieżowe i dorosłe zespoły folklorystyczne nie tylko z Polski, ale też z Republiki Czeskiej.

Występom estradowym towarzyszy jarmark rękodzielniczy i cukierniczy.

Począwszy od 2009 roku impreza rozrosła się do dwóch dni, z których jeden zawiera spektakl amatorskiego teatrzyku z Zaolzia i koncert zaproszonego zespołu folklorystycznego,

a drugi wypełniony jest występami estradowymi i jarmarkiem. Jest to kolejna impreza skierowana do lokalnej społeczności, aby przybliżyć jej folklor, tradycję i bogatą kulturę naszej małej Ojczyzny.

♦    Łączność z Zaolziem

Z biegiem lat działalności Koła Nr 6 kontakty organizacyjne i osobiste, na niwie kultury i historii regionu z Polakami i organizacjami polonijnymi po drugiej stronie Olzy stawały się coraz częstsze.
Głównymi partnerami w tych kontaktach są:

Kongres Polaków w Republice Czeskiej jest stowarzyszeniem obywatelskim, które pełni dwa główne zadania: koordynuje działalność organizacji obywateli czeskich narodowości polskiej oraz reprezentuje społeczność polską w stosunku wobec społeczeństwa większościowego, organów państwowych, samorządowych oraz mediów. Działalność organizacji obejmuje pełne spektrum życia społecznego, kulturalnego i branżowego Polaków żyjących w RC. Organizacja została powołana do życia w marcu 1990 roku. Do najważniejszych działań Kongresu Polaków w RC należy wydawanie gazety Głos Ludu (www.glosludu.cz) jak również książek autorów polskich piszących w Czechach.

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej jest stowarzyszeniem społecznym, które już ponad 60 lat działa na korzyść zachowania tożsamości rdzennej ludności Śląska Cieszyńskiego, pielęgnując rodzime tradycje, polską kulturę oraz szerząc oświatę w języku polskim. Działalność PZKO polega na: organizowaniu polskiego życia społecznego według zainteresowań członków w zakresie śpiewu, muzyki i tańca, teatru amatorskiego, sportu, regionalnych inicjatyw samokształceniowych w zakresie historii regionu, ludoznawstwa, stosunków międzyludzkich, spraw socjalnych itp. Zapewnienie organizacyjne, lokalowe i materialne tych czynności. Prezentacja wyników czynności w postaci imprez miejscowych, obwodowych, regionalnych oraz międzynarodowych. Utrzymywanie kontaktu z żywą kulturą polską przez współpracę transgraniczną.
PZKO od 2008r. propagował, a od 2009r. czynnie współorganizował z naszym Kołem „Dzień tradycji i stroju regionalnego”. Współpraca polega na prezentowaniu chórów, kapel i zespołów folklorystycznych działających wśród Polaków na Zaolziu, na koncercie w trakcie święta stroju. Podobną rolę organizacja pełni przy organizacji „Wieczorów Ondraszkowych”.

 ♦    Wypoczynek i rekreacja

Pomiędzy imprezami, które Koło organizuje dla społeczeństwa, jako chwile relaksu, nie pozbawione jednak walorów poznawczych. Członkowie i ich rodziny, a często także sympatycy biorą udział w różnorodnych wycieczkach turystycznych, zawodach sportowych, imprezach folklorystycznych, kulturalnych, artystycznych. W części z nich Koło uczestniczy, zgodnie ze swoją tradycją w strojach regionalnych.
Z cyklicznych spotkań można wymienić letnie i zimowe familiady, czyli sportowe rodzinne spotkania na wesoło. W trakcie najbardziej wymyślnych konkurencji mogą się sprawdzić całe rodziny, a dla najlepszej drużyny zawsze jest atrakcyjna nagroda.
Inną imprezą towarzyską jest „jajecznica” na zielone świątki, którą zwykle smażymy w gościnie u kogoś z nas, czy doroczne „śledziówki”, czyli „ostatki Koła Nr 6”.

Przez minione lata do najciekawszych należały (do obejrzenia zdjęć zaprasza GALERIA) :
– „zielonoświątkowe jajecznice”
– wycieczki rowerowe
– „śledziówki Koła”
– koncerty kapel i zespołów folklorystycznych
– zwiedzanie zameczku prezydenckiego w Wiśle
– rajd „Do źródeł Olzy”
– wycieczka do Szczyrbskiego Plesa na Słowacji
– wycieczka do Terchovej na Słowacji
– zwiedzanie Orawskiego Zamku na Słowacji
– zwiedzanie zabytku UNESCO, wsi Vilkolinec na Słowacji
– zwiedzanie zamku Bouzov na Morawach
– wycieczka do Jaworznickich jaskiń
– wycieczka na Pustevny i Radhost
– zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce

Dodaj komentarz