O nas

Koło Nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwa Miłośników Regionu liczy 56 osób i systematycznie każdego roku notuje powiększanie ilości członków, co jest wynikiem atrakcyjnej oferty, jaką Koło potrafi zaproponować.

Obecny Zarząd, który został wybrany na kadencję 2014-2018 pracuje w składzie:

ZARZĄD
Prezes Zarządu –                Jadwiga Chlebik
Wiceprezes –                       Roman Rainda
Sekretarz –                          Marcin Kamieński
Skarbnik –                           Jadwiga Swakoń

Skarbnik pomocniczy –     Katarzyna Gluza

Członkowie Zarządu:
Łucja Dusek-Francuz
Iwona Rainda
Anna Bizoń
Józef Wiercigroch
Wojciech Riess
Kazimierz Gluza
Leszek Suliga
Krzysztof Ciemała

KOMISJA REWIZYJNA
Alicja Wiercigroch
Lucyna Bińczyk
Łucja Kajstura-Walek

Głównym kierunkiem działalności Koła jest folklor Śląska Cieszyńskiego we wszystkich jego formach występowania: materialnej (stroje), w muzyce (zespoły i kapele) oraz w gwarze.

Całość poczynań można podzielić na trzy obszary:

  • kultura i folklor
  • łączność z Zaolziem
  • wypoczynek, rekreacja

Koło powstało w grudniu 2002 roku jako grupa przyjaciół chcących połączyć czynny wypoczynek, zami-łowanie do historii i tradycji Śląska Cieszyńskiego oraz chęć upowszechnienia noszenia stroju regional-nego, którego przyodziewanie stało się symbolem Koła. Zgodnie z tym mottem niemal 100% członków posiada i w przy stosownych chwilach nosi strój regionalny.
Zorganizowana i mająca oparcie w ponad 125-letniej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej forma działania pozwala zdziałać więcej i lepiej, oraz zachęcić do działania innych. Inicjatorem działań, pomysłodawcą imprez jest Prezes Koła Józef Swakoń, któremu zawdzięcza Koło zarówno rozgłos i promowanie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej jak również owocny wysiłek zmierzający do integracji środowisk polskich na Zaolziu z Polską.

Dodaj komentarz